Logga in med Facebook

När du loggar in får du tillgång till fler funktioner än vad som visas för gäster.

Vi kommer att fråga dig om vi får tillgång till vissa fält från din profil på Facebook. Vi postar inga statusuppdateringar till din tidslinje om du inte väljer att göra det själv..

×

Snippets Directory

php

Posted by AvatarbildEmil Andersson 8 år sedan

Få information om bild

Få information om bild med PHP

/*
 * @param string $file Filväg
 * @param string $query Nödvändig införmation (0 = width, 1 = height, 2 = mime-type)
 * @return string Fileinfo
 */

function getImageinfo($file, $query) {
    if (!realpath($file)) {
        $file = $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].$file;
    }
    $image = getimagesize($file);
    return $image[$query];
}

You must be logged in to comment.