Logga in med Facebook

När du loggar in får du tillgång till fler funktioner än vad som visas för gäster.

Vi kommer att fråga dig om vi får tillgång till vissa fält från din profil på Facebook. Vi postar inga statusuppdateringar till din tidslinje om du inte väljer att göra det själv..

×

Snippets Directory

php

Posted by AvatarbildEmil Andersson 8 år, 7 månader sedan

Hitta alla länkar på en sida

Hur man använder PHP för att hitta alla länkar på sida. Perfekt för affiliatesidor

$html = file_get_contents('http://www.example.com');

$dom = new DOMDocument();
@$dom->loadHTML($html);

// grab all the on the page
$xpath = new DOMXPath($dom);
$hrefs = $xpath->evaluate("/html/body//a");

for ($i = 0; $i < $hrefs->length; $i++) {
       $href = $hrefs->item($i);
       $url = $href->getAttribute('href');
       echo $url.'<br />';
}

You must be logged in to comment.