Publiceringsverktyg

Publiceringsverktyget är till för att underlätta arbetet när ni vill ändra information på er Webbplats.

Publiceringsverktyget, förkortat CMS (Content Management System), som vi på Delive webbyrå använder oss av är säkra snabba och stabila plattformar och gör att ni som kund enkelt kan uppdatera informationen på er webbplats själva. Om ni inte använder ett publiceringsverktyg måste ni ändra informationen direkt i källkoden och sedan skicka upp filerna till er server.

När ni beställer en webbplats med publiceringsverktyg av oss på Delive webbyrå så ingår det 2 timmar utbildning tillsammans med en representant från er. Vi jobbar i första hand med publiceringsverktyget WordPress men kan även leverera webbplatser i bland annat Joomla och Drupal.


Fördelar med publiceringsverktyg.

Vi på Delive Webbyrå har valt att jobba med professionella publiceringsverktyg som är byggda på öppen källkod. Detta ger oss och kunden fördelar som bland annat:

Ökad flexibilitet som skapar en stadig plattform för mer avancerade webbplatser.
För kunden innebär detta kortare utvecklingstider och där med lägre kostnader.

Välkända system som många webbutvecklare är vana vid.
Kunden får en trygghet att när som helst kunna byta leverantör.

Publiceringsverktyget uppdateras och utvecklas kontinuerligt.
För kunden innebär detta ett säkrare och mer optimerat system.

Publiceringsverktyg som är byggda i öppen källkod är sällan licensstyrda.
Kunden slipper betala återkommande licenskostnader och får då en lägre utvecklingskostnad.

I Arkiv